Krásný ztráty

Novinky

Nový název kavárny

Café Kampus navazuje přímo na provoz kavárny Krásný ztráty na adrese Náprstkova 10, Praha 1. Ke změně názvu došlo zejména kvůli odchodu společníka, který byl majitelem autorských práv ke značce. Společníci, kteří kavárnu aktivně provozovali v posledních pěti letech – Nakladatelství Lidové noviny a Robert Klíma – zůstávají a budou pokračovat v rozvíjení podoby kavárny jako vlídného společenského prostoru. Kampus je místo, kde je možné se věnovat studiu, četbě i zábavě, je to vzdělávací prostor i místo, kde příjemně plyne čas, kam si sednete s tabletem nebo notebookem, kde máte schůzku se známými, kde si můžete vybrat knížku v knihovně, půjčit společenskou hru, zahrát na klavír, podívat se na výstavu nebo jen trávit dlouhou chvíli. Staré město bylo i v minulosti nejstarším českým kampusem, množství škol a fakult má v blízkém okolí kavárny své sídlo, kavárna je už nyní součástí tohoto genia loci a chce jej ještě rozvíjet.